BENDRA PRIĖMIMO TVARKA Į GITAROS IR VOKALO AKADEMIJĄ 

     RINKITĖS ATSAKINGAI 

Mokinys, norintis mokytis Gitaros ir vokalo akademijoje, turi priimti rimtą sprendimą dėl finansinių įsipareigojimų ir laiko klausimo. 
Atsakykite sau į klausimus:
1. Ar man užtenka lėšų mokytis privačioje akademijoje?
 2. Ar galiu pakankamai skirti laiko pasirinktiems mokslams, nekenkdamas pagrindiniam mokymuisi? 
 3. Ar esu pasiruošęs iššūkiams? 
Mokiniui Gitaros ir vokalo akademijoje teks daug mokytis, tačiau jis iš karto bus mokomas praktinių dalykų be ištemptos mokymosi programos ir visai nereikalingų dalykų. Pas mus siekama konkretaus tikslo. Todėl norintys patekti mokiniai turi pirmiausiai registruotis į susitikimą-perklausą,  pateikti prašymą su savo pasiekimų sąrašu, jei tokį turi (sąrašas nebūtinas). Visų mokinių, norinčių mokytis Gitaros ir vokalo akademijoje, įvertinamos turimos žinios ir nustatomas jo mokymosi lygis. Mokiniui pasiūloma mokymosi kryptis, individualiai sudaroma mokymosi programa. Atrankos metu vertinama pirštuotės padėtis (rankos delno galimybės), ritmo pojūtis, vokaliniai duomenys, bendravimas, komunikabilumas, muzikos teorijos samprata, artistiškumas ir mokinio užimtumas. Kiekvienas mokinys (nepriklausomai nuo amžiaus), Gitaros ir vokalo akademijos baigęs pasirinktą programą, gauna tai patvirtinantį sertifikatą su surinktais įvertinimo balais. Lentelėje yra nurodoma, kiek mokinys buvo aktyvus, kiek dalyvavo koncertų, kiek moka kūrinių, kiek laimėjo konkursų, kokių pagrindinių teorinių dalykų moka. Vertinimo lapas -  tai tarsi mokinio kūrybinė biografija, kuri pridedama prie Gitaros ir vokalo akademijos baigimo sertifikato. Į akademiją nepriimami tie mokiniai, jei tuo pačiu laiku lanko panašią mokymosi įstaigą (muzikos mokyklą, studiją ir t. t.). Stojantis į Gitaros ir vokalo akademiją mokinys turi turėti  50 %  laisvo laiko, kuris bus susietas su mokymusi Gitaros ir vokalo akademijoje. 
Priimamų mokinių amžius  
Į GITAROS/VOKALO AKADEMIJĄ priimami vaikai nuo 5 metų iki 18 m. Joje taip pat gali mokytis ir suaugusieji, kurių amžius neribojamas. 
Mokesčiai už mokslą 
Visi GITAROS IR VOKALO AKADEMIJOJE besimokantys mokiniai moka pagal pasirinktą programą už einamąjį mėnesį į priekį iki einamojo mėnesio 15 d. Mokestį gali pervesti į sutartyje nurodytą sąskaitą arba atsiskaityti grynaisiais pinigais. Norintys mokiniai gali mokėti už pusmetį iš karto.